ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกาหลง

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

รณรงค์ฉีดวัคซีนMR


รณรงค์ตรวจพัฒนาเด็ก


           โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระชนมายุ 5 รอบ 2 เม.ย. 2558 มีการรณรงค์ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 3 ขวบครึ่ง โดยใช้เครื่องมือ DSPM คัดกรองพัฒนาการเด็ก 5 ด้าน คือ การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก การใช้ภาษา การเข้าใจภาษา และการช่วยเหลือตนเองและสังคม
 
          ในเขตพื้นที่ตำบลกาหลงมีเด็กกลุ่มเป้าหมายอายุ 3 ขวบครึ่งทั้งหมด 3 คน ได้ทำการประเมินพัฒนาการ โดยเครื่องมือ DSPM พบว่าทั้งสามคนมีพัฒนาการที่สมวัย